Konstnärer:
Alexander Klingspor
Anders Hugo
Andreas Ribbung
Bertil Almlöf
Bertil Vallien
Björn Wessman
Camilla Pyk
Carl Hammoud
Catharina Edlund
Cecilia Gröning
Cecilia Sikström
Danka Jaworska
Emma Hartman
Eva Ljungdahl
Eva Zettervall
Evert Jonsson
Gunnar Larsson
Joakim Allgulander
Joaquin Masoliver
Jockum Nordström
Jonas Fredén
Karin Mamma Andersson
Kim Stensland
Lars Ahlström
Louise Fenger Krog
Marianne Lindberg de Geer
Mats Åkerman
Mia Lundqvist
Monica Höll
Måns Heidvall
Nito Vega
Pernilla Zetterman
Stefan Berger
Stefan MÅS Persson
Sten Eklund
Sture Meijer
Suzanne Nessim
Torsten Jurell
ToveSiri Antonsson
Ulf Wahlberg
Valeria Monti Colque
Örjan Wikström
Kims alster:
Målare med roller
John Lennon
Innertrio
Elvis Costello & The Attractions
Tre Kronor-DDR 13-1
Jigsaw
Sjöpromenad
Södertörn
Backpacker
Riga
Kims alster: Målare med roller
Målare med roller


12x12
Pris: 600 kr
© 2007 Sibirien Lito ::